Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody ZSZ w Odonowie nie jest w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie

dotyczący organizacji zakończenia roku szkolnego 2019/2020

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 roku.

Świadectwa promocyjne zostaną przekazane uczniom na spotkaniach z wychowawcą klasy zgodnie

z następującym porządkiem:

Klasa Godzina odbioru świadectw Wejście do budynku szkoły

Miejsce spotkania

z wychowawcą

II b 8:00 wejście główne hol główny szkoły  
I a 9:00 wejście od strony sali gimnastycznej sala gimnastyczna
III a 9:00 wejście główne hol główny szkoły  
I b 10:00 wejście główne hol główny szkoły  
II a 10:00 wejście od strony sali gimnastycznej sala gimnastyczna
III b 11:00 wejście główne hol główny szkoły  

Zobowiązuję wszystkich uczniów do zachowania środków ochrony: wejście na teren szkoły obowiązkowo w maseczce zakrywającej usta i nos, obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.

Obowiązuje zakaz gromadzenia się uczniów na terenie szkoły, należy zachować bezpieczny dystans społeczny (co najmniej 2 m odległości).

Uczniowie proszeni są o przekazanie wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej w dniach 24, 25 czerwca 2020 r.

                                                                                                               Jolanta Mizio

                                                                                                         Dyrektor ZSZ w Odonowie

Matura 2020 zapisze się pod wieloma względami wyjątkowo

w historii ZSZ w Odonowie

Zamiast majowego zapachu kwitnących wokół szkoły kasztanów, które zawsze nierozerwalnie wiązały się z maturalnymi wspomnieniami, na długi czas zapamiętamy unoszący się w całej szkole specyficzny zapach środków dezynfekcyjnych.

Brak możliwości podzielenia się relacjami z egzaminu i nieodłączny widok zasłoniętych maseczkami twarzy jest dla wszystkich – zarówno zdających jak i dyrekcji oraz nauczycieli bardzo trudnym doświadczeniem.

Ten trudny czas pandemii ograniczył tegorocznym maturzystom dostęp do szkoły, nauczycieli, utrudnił w dużym stopniu przygotowanie do egzaminów pomimo dłuższego o miesiąc okresu przygotowania do matury.

Optymizmem napawa jednak fakt, że w dniu 8 czerwca 2020 r wszyscy tegoroczni absolwenci Technikum im. Władysława Grabskiego w Odonowie, którzy zadeklarowali przystąpienie do matury, zgłosili się w komplecie na egzamin pisemny z języka polskiego oraz ukończyli egzamin zgodnie z procedurami.

Kolejny dzień egzaminów to matematyka stanowiąca dla niejednego zdającego duże wyzwanie.

Zdjęcie z kronik szkolnych z egzaminu maturalnego z matematyki prawdopodobnie z lat dziewięćdziesiątych przedstawia komisję oraz zadania maturalne. Dawniej trzeba było przepisywać na tablicach treść pięciu zadań, z których zdający wybierał trzy. Aktualnie zadań jest trzydzieści cztery, ale możliwości zdania matematyki znacznie większe.

Wszyscy nauczyciele naszej szkoły życzą zdającym ten trudny z różnych względów egzamin maturalny, aby pozytywne nastawienie i wytrwałość zaowocowały jak najlepszymi wynikami egzaminów maturalnych i uzyskaniem świadectwa dojrzałości.

mat1

mat2

mat3

mat4

Wytyczne dla zdających egzaminy w 2020 roku

Wytyczne dla zdających egzaminy

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

- podstawa programowa z 2012 r.

http://www.komisja.pl/pobierz/zawodowy/2020/2012_info_epkwz_20.05.pdf