Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody ZSZ w Odonowie nie jest w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Komunikat Dyrektora ZSZ w Odonowie

W związku z zawieszeniem zajęć zobowiązuję wszystkich uczniów do systematycznego sprawdzania wiadomości o realizacji programu nauczania i zadań domowych przekazywanych w sposób ustalony przez poszczególnych nauczycieli.

Każdego dnia należy sprawdzać ogłoszenia oraz wiadomości publikowane na stronie szkoły www.zszodonow.edu.pl, poprzez e-dziennik.

Zgodnie z umową z firmą Librus szkoła użytkuje system Librus Synergia wariant Systema

Przeglądanie informacji z rozwiązania LIBRUS Synergia  – poza tradycyjnym dostępem do systemu Synergia przez przeglądarkę internetową – umożliwia również aplikacja Librus**, którą można bezpłatnie pobrać i zainstalować na urządzeniu mobilnym lub korzystać z niej w przeglądarce internetowej na portalu Librus Rodzina (rodzina.librus.pl).

https://konto.librus.pl/aplikacjamobilna

Brak dostępu do wiadomości i zadań domowych oznacza błędy w pozyskaniu dostępu po stronie użytkownika – ucznia bądź rodzica, a nie szkoły.

W sytuacjach szczególnych kontakt z dyrekcją: 513 950 701

Komunikat Dyrektora ZSZ w Odonowie
dla uczniów klas IV a, IV b

W związku z zawieszeniem zajęć do 25 marca 2020 r, zobowiązuję uczniów klas maturalnych do szczególnie pilnego stosowania się do poleceń nauczycieli, systematycznej realizacji zadań domowych. Sposób wywiązywania się z powierzonych zadań zostanie uwzględniony przy klasyfikacji rocznej.

W dniu 20 marca 2020 r. zostaną opublikowane wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z sesji zima 2020. Wyniki zostaną przekazane uczniom poprzez wiadomości w e-dzienniku.

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających - uczniów, absolwentów którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2020 Zima – termin złożenia deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020 wydłużono do 31 marca 2020 r.


Jolanta Mizio

Apel do Rodziców i Uczniów ZSZ w Odonowie

Dyrekcja ZSZ w Odonowie zwraca się z prośbą do Rodziców naszych Uczniów, aby w czasie zawieszenia zajęć Państwa dzieci pozostały w domu dla ich bezpieczeństwa.

Nie należy brać udziału w żadnych imprezach, spotkaniach towarzyskich i innych wydarzeń stwarzających niepotrzebne zagrożenie dla Państwa rodzin. Zalecamy, aby nasi uczniowie wykorzystali ten czas na naukę. Nasi nauczyciele będą przekazywali informacje w formie elektronicznej jak i czego się uczyć. Będą też oczekiwali na informację zwrotną od uczniów.

Prosimy o stosowanie się do komunikatów GIS,

w razie wątpliwości bezpłatna infolinia NFZ 800190590,

kontakt z Sanepidem Busko Zdrój 41 3783573 po 15:00: 604327104.

Zachowajmy szczególną ostrożność chroniąc siebie i innych. Drodzy Rodzice i Uczniowie , korzystajcie z e-dziennika, tam zamieszczamy bieżące komunikaty i ogłoszenia.

Prosimy - dyrekcja ZSZ w Odonowie

ZARZĄDZENIE Nr 8/2020
z dnia 11.03.2020 r.
Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie
w zakresie przekazania informacji o zawieszeniu zajęć w dniach od 12.03.2020 do 25.03.2020 .

Zgodnie decyzją MEN informuję, że:
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych ze względu na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
1. Od 12 marca do 25 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły.
2. O dalszych działaniach będziemy informowali za pośrednictwem: www.zszodonow.edu.pl; e-dziennika, na profilu szkoły facebook.
3. Zobowiązuję uczniów i rodziców do systematycznego sprawdzania informacji i dostosowania się do wytycznych dyrektora ZSZ    w Odonowie jak również wytycznych nauczycieli dotyczących samodzielnej nauki w domu.
4. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, przekażą uczniom wytyczne dotyczące pracy samodzielnej w domu. Zwłaszcza        uczniowie przygotowujący się do egzaminów maturalnych i zawodowych są zobowiązani do systematycznej nauki w domu.
5. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele.
6. Proszę na czas zawieszenia nauki pozostać w domach, ograniczyć wyjścia i kontakty z innymi.
7. Proszę na bieżąco śledzić komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.
8. Rodzice ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne powinni zadbać o ograniczenie kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym, zachęcać swoje dzieci do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.
9. Wszystkim przypominam o konieczności rygorystycznego przestrzegania w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywają, śledzenia na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
10. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli polecam : Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki .
11. Ze względu na wyjątkowość sytuacji pozwalam nauczycielom na korzystanie z e-dziennika w godzinach pracy na sprzęcie szkolnym w okresie zawieszenia zajęć z uwzględnieniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Jolanta Mizio
Dyrektor ZSZ w Odonowie