Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody ZSZ w Odonowie nie jest w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Masz Zawód – masz pracę

Projekt pn.: „Masz Zawód – masz pracę” realizowany jest w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Okres realizacji projektu: 02.09.2013 – 30.06.2015; projekt zakłada dwie edycje: rekrutacja do pierwszej edycji – IX-X 2013 r. (200 beneficjentów); rekrutacja do drugiej edycji – IX 2014 r. (200 beneficjentów).
Przedmiotem projektu jest opracowanie programów rozwojowych dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe uczestniczących w projekcie, ukierunkowanych na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości kształcenia.
Szkoły biorące udział w projekcie

 • Technikum  nr 1 w  ZSP nr 2 we Włoszczowie
 • Technikum  nr 8 w ZSP nr 2 Kielcach
 • Technikum  im. Władysława Grabskiego w ZSZ w Odonowie
 • Technikum  nr 2 w ZSE im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
 • Technikum  nr 1 w ZSP nr 1 w Końskich
 • Technikum  w ZSCKR w Chrobrzu
 • Technikum  nr 2 w ZSP nr 3 we Włoszczowie
 • Technikum nr 6 w ZSE im. Mikołaja Kopernika  w Kielcach

Cel główny projektu
Wzrost kompetencji kluczowych i poprawa umiejętności i kwalifikacji zawodowych u 400 beneficjentów, poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 8 szkołach, prowadzących kształcenie zawodowe w woj. świętokrzyskim.
Cele szczegółowe projektu

 • Wzrost poziomu wiedzy z matematyki i języka angielskiego u 400 uczniów szkół zawodowych z woj. świętokrzyskiego.
 • Zwiększenie umiejętności w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej i poruszania się na rynku pracy u 400 uczniów szkół zawodowych z woj. świętokrzyskiego.
 • Zwiększenie jakości kształcenia poprzez wdrożenie innowacyjnych form nauczania i wzbogacenie oferty kształcenia w 8 szkołach zawodowych w woj. świętokrzyskim.
 • Wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez odbycie staży u pracodawców przez 160 uczniów szkół zawodowych w woj. świętokrzyskim.
 • Zwiększenie praktycznej wiedzy poprzez udział w kursach u 400 uczniów szkół zawodowych z woj. świętokrzyskiego.

Projekt przewiduje następujące zadania:

 • Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego

Przeprowadzenie zajęć z matematyki i języka angielskiego, które będą obejmować obowiązkowy program egzaminu maturalnego; ponadto w przypadku j. angielski poszerzenie kompetencji w zakresie słownictwa technicznego.
Do szkół zostanie zakupiony sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne.

 • Stworzenie platformy edukacyjnej (blended learning)

Zostanie utworzona platforma edukacyjna, środowisko wirtualne zostanie dostosowane do programu rozwojowego i profilu kształcenia każdej z placówek; multimedialne materiały dydaktyczne będą obejmować 6 obszarów – matematyka, j. angielski, chemia, biologa, edukacja prawna i przedsiębiorczość – przykładowe testy, fora umożliwiające wymianę informacji poglądów.

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Zadanie obejmuje spotkania z doradcą zawodowym/trenerem personalnym, warsztaty dot. planowania ścieżki kariery zawodowej i poznanie własnych predyspozycji oraz odnalezienie się na rynku pracy.

 • Modernizacja oferty kształcenia zawodowego poprzez rozszerzenie programu o kursy pożądane na rynku pracy

Programy kształcenia zostaną wzbogacone o kursy pożądane na ryku pracy: kurs barmański, kurs wizażu i stylizacji, kurs pierwszej pomocy, kurs public relations, kurs bezpieczeństwa internetowych baz danych, kurs autoprezentacji, kurs grafiki 3D – projektowanie reklam, kurs komunikacji społecznej, kurs przedsiębiorczości.

 • Staże u przedsiębiorców i forum z udziałem pracodawców

Staże dla beneficjentów u przedsiębiorców oraz cykliczne fora z udziałem pracodawców i dyrektorów szkół biorących udział w projekcie.