Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody ZSZ w Odonowie nie jest w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

http://ezwp.scdn.pl/download/tablica.jpg

 

Konferencja inaugurująca realizację projektu systemowego

dla szkół zawodowych

„Edukacja zawodowa w praktyce”

Dnia 30 września 2013 roku Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach wraz z Partnerami: Izbą Gospodarczą „Grono Targowe Kielce” oraz Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. zorganizowało konferencję inaugurującą realizację projektu systemowego dla szkół zawodowych „Edukacja zawodowa w praktyce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Konferencja odbyła się w Centrum Edukacyjnym ŚCDN w Milanowskiej Wólce.

Program konferencji:

 1. Rozpoczęcie konferencji – Maria Krogulec – Sobowiec – kierownik projektu.
 2. Wystąpienie Jacka Wołowca – Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Młodzież naświętokrzyskim rynku pracy – wystąpienie przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.
 5. Prezentacja założeń projektu.
 6. Podpisanie porozumień z wybranymi szkołami.

Na konferencji inaugurującej realizację projektu szkołę reprezentowały:
Pani Dyrektor Jolanta Mizio – która podpisała porozumienie ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli dotyczące realizacji projektu „Edukacja zawodowa w praktyce” w naszej szkole oraz Anna Kuca – szkolny koordynator projektu.


Informacje ogólne o projekcie:

Adresaci projektu
Bezpośrednimi adresatami projektu są uczniowie/uczennice 50 szkół zawodowych dla młodzieży kształcących w branżach i specjalnościach o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu świętokrzyskiego oraz ich nauczyciele przedmiotów zawodowych.

W projekcie uczestniczyć będzie 2000 uczniów, 50 dyrektorów i 200 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 50 szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego.

Cel główny projektu:
Rozwinięcie wybranych kompetencji kluczowych i zawodowych u 2000 uczniów z 50 szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego, ukierunkowanych na przygotowanie do wymogów regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem kluczowych branż regionu i innowacyjnych specjalizacji oraz rozwinięcie kompetencji zawodowych u 200 nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Cele szczegółowe projektu

 • Wzrost umiejętności rozpoznawania swoich mocnych stron w kontekście planowania własnej kariery zawodowej i uczenia się przez całe życie u 2000 uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego
 • Zwiększenie praktycznych umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi ICT w procesie uczenia się z uwzględnieniem tablicy interaktywnej, platformy e-learningowej u 2000 uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego
 • Zwiększenie praktycznych umiejętności zawodowych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w stażach / praktykach zawodowych przez 1000 uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego
 • Wzrost zainteresowań i postaw przedsiębiorczych u 2000 uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego
 • Wzrost umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi ICT poprzez wdrażanie projektów interdyscyplinarnych we współpracy z pracodawcami u 200 nauczycieli szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego

Informacje o zasadach rekrutacji i regulaminie projektu na stronie http://ezwp.scdn.pl


HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
„EDUKACJA ZAWODOWA W PRAKTYCE”

Działanie

Termin realizacji

Podpisanie porozumienia pomiędzy Szkołą a ŚCDN

Wrzesień 2013

Informacja o projekcie dla uczniów i rodziców

Październik 2013

Rekrutacja uczniów do projektu

Październik – listopad 2013

Otrzymanie przez Szkołę tablicy interaktywnej

Listopad 2013

Szkolenia dla nauczycieli z obsługi tablicy interaktywnej

Listopad 2013

Szkolenie nauczycieli – koordynatorów i wspomagających

Listopad 2013

Szkolenie dla nauczycieli – ABC…

Grudzień 2013

Stworzenie szkolnego projektu interdyscyplinarnego dla uczniów

Styczeń 2014

Szkolenie dla nauczycieli planowanych do prowadzenia zajęć z uczniami

Luty 2014

Zajęcia w projekcie dla uczniów

Marzec – czerwiec 2014

Praktyki dla uczniów w ramach projektu

Ferie 2014
Wakacje 2014

Staż dla 1 ucznia

Wakacje 2014

Powstanie projektu uczniowskiego

Czerwiec 2014

Podsumowanie projektów uczniowskich

Lipiec 2014

Zakończenie projektu w szkole

 

PIERWSZE PRAKTYKI JUŻ ZA NAMI…

W styczniu 2014 roku podpisano pierwsze porozumienia z pracodawcami dotyczące praktyk zawodowych dla uczniów biorących udział w projekcie „Edukacja zawodowa w praktyce”, a już w okresie ferii zimowych dwóch uczniów naszej szkoły odbyło praktyki.

Uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk odbyli 80 godzinne praktyki zawodowe w okresie od 03.02.2014 do 14.02.2014 w Kazimierskiej Agencji Drukarskiej.

Podczas praktyk mieli oni możliwość poznania swoich umiejętności oraz sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu grafiki komputerowej.

Przez okres praktyk zapoznali się z montażem i obsługą lokalnej sieci komputerowej czy tworzeniem aplikacji internetowych i baz danych oraz ich obsługą.

W opinii uczniów biorących udział w praktykach był to czas intensywnej pracy, ale również możliwość poznania swojego zawodu od strony praktycznej.


ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ

10 marca 2014 roku rozpoczęły się w naszej szkole zajęcia w ramach projektu „Edukacja zawodowa w praktyce”.

40 uczniów Technikum bierze udział w zajęciach pod nazwą:

Grupa 1 – „Technik hotelarstwa i technik logistyk – zawodami kluczowymi dla regionu”
Grupa 2 – „Technik informatyk i technik ekonomista – zawodami kluczowymi dla regionu”.

Każda z grup odbędzie po 16 godzina zajęć stacjonarnych oraz po 8 godzin zajęć e-learningowych. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli poszczególnych zawodów.

Efektem końcowym zajęć będą projekty uczniowskie dotyczące tematyki poszczególnych zajęć i dające możliwość poznania lepiej nie tylko zawodu w którym się kształcą, ale również zawodu z innej branży.

Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali notatniki oraz poradniki: Metoda projektu w uczeniu się zawodu. Materiały dydaktyczne dla uczniów.


REALIZACJA PROJEKTU W SZKOLE

            Od 10 marca do 3 czerwca 2014 roku w naszej szkole realizowane były zajęcia w ramach projektu „Edukacja zawodowa w praktyce”.

40 uczniów Technikum brało udział w zajęciach pod nazwą:

Grupa 1 – „Technik hotelarstwa i technik logistyk – zawodami kluczowymi dla regionu”
Grupa 2 – „Technik informatyk i technik ekonomista – zawodami kluczowymi dla regionu”.

Zajęcia odbywały się w formie tradycyjnej czyli teoretycznej i praktycznej jak również za pomocą platformy e-learningowej.

Oto kilka zdjęć z przeprowadzonych zajęć:

p1      p2

 

p3     p4


 

 

PRAKTYKI – WAKACJE 2014

W czerwcu 2014 roku podpisano kolejne porozumienia z pracodawcami dotyczące praktyk zawodowych dla uczniów biorących udział w projekcie „Edukacja zawodowa w praktyce”, a w okresie wakacji letnich 17 uczniów naszej szkoły odbyło praktyki.

Uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik logistyk odbyli 80 godzinne praktyki zawodowe w okresie od 30.06.2014 do 11.07.2014 w hotelach oraz firmach transportowo – logistycznych w Busku – Zdroju.

Podczas praktyk mieli oni możliwość poznania swoich umiejętności oraz sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu obsługi gościa czy organizacji przewozu transportowego.

W opinii uczniów biorących udział w praktykach był to czas intensywnej pracy, ale również możliwość poznania swojego zawodu od strony praktycznej jak i ciekawej przygody ze swoim przyszłym zawodem.

 


 

 

STAŻ W AWODZIE TECHNIK INFORMATYK

 

W wakacje 2014 roku uczennica naszej szkoły odbyła 160 godzinny staż zawodowy w zawodzie technik informatyk.

Staż odbywał się w Kazimierskiej Agencji Drukarskiej gdzie uczennica mogła poznać pracę grafików komputerowych od strony praktycznej jak również poznać swoje umiejętności i zweryfikować swoją wiedzę z tego zakresu.

 

 


 

 

PROJEKTY UCZNIOWSKIE

 

W ramach zajęć :”Technik hotelarstwa i technik logistyk – zawodami kluczowymi dla regionu” oraz zajęć „Technik informatyk i technik ekonomista – zawodami kluczowymi dla regionu” powstały projekty uczniowskie.

Podczas przygotowania projektów uczniowie pracowali metodą projektu, co było dla nich nowym i ciekawym doświadczeniem. Sami musieli zdobywać materiały i dane niezbędne do tego, aby projekt powstał. Rola nauczyciela ograniczała się tylko do wskazywania odpowiedniego kierunku działania.

Zdaniem uczniów był to czas intensywnej i czasami ciężkiej pracy, ale było to inspirujące doświadczenie, które na pewno wiele ich nauczyło.

 

PREZENTACJA PROJEKTU

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

 


 

 

Podsumowanie projektu szkolnego "Mój zawód - zawodem kluczowym dla regionu".

Prezentacja projektów szkolnych pod nazwą „Technik ekonomista i technik informatyk – zawodami kluczowymi dla regionu” oraz „Technik hotelarstwa i technik logistyk – zawodami kluczowymi dla regionu”, odbyła się 27 czerwca 2014 roku podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2014/2015.

Podsumowanie projektów szkolnych miało zasięg ogólnoszkolny. Podczas prezentacji obecni byli uczniowie, którzy nie brali udziału w projekcie oraz wszyscy nauczyciele, uczący w szkole.

Prezentacja projektów szkolnych zawierała informacje o przebiegu projektu „Edukacja zawodowa w szkole”. Uczniowie opowiadali o zajęciach, w których brali udział, o warsztatach zawodoznawczych w Wólce Milanowskiej oraz o projektach, które powstały po zakończonych zajęciach.

            Na podsumowaniu przedstawiono wszystkie projekty uczniowskie, które powstały podczas trwania projektu w szkole.

 

 EDUZ1

 

EDUZ2

 

EDUZ3

 

EDUZ4