Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody ZSZ w Odonowie nie jest w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Uczniowski Klub Sportowy Odonów w partnerstwie z Radą Rodziców realizuje projekt pt: „Aktywni w edukacji dla bezpieczeństwa”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS od 01.10.2011r do 31.05.2012r.

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Projekt „Aktywni w edukacji dla bezpieczeństwa” skierowany jest do 40 uczniów (21K ,19M) LO w Odonowie, w wieku 16-18 lat, zamieszkujących tereny wiejskie i miasta do 25 tyś mieszkańców.

Celem głównym projektu jest pobudzenie aktywności młodych mieszkańców wsi ukierunkowanej na rozwój edukacji poprzez zdobycie umiejętności zwiększających szanse na dalsze kształcenie i zatrudnienie w kierunkach mundurowych.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Spotkania informacyjne z prelegentami mundurowych kierunków kształcenia, tj. przedstawicielem Policji, PSP, Wojska, dzięki którym 40 uczniów i ich rodziców zdobędzie wiedzę na temat zasad rekrutacji, perspektyw kariery zawodowej w kierunkach mundurowych.
  2. Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla 40 uczniów, prowadzone przez wykwalifikowanego ratownika z uprawnieniami prowadzenia kursów, dysponującego niezbędnymi materiałami i pomocami dydaktycznymi. Uczniowie pogłębią wiedzę i zdobędą umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, dzięki którym będą mogli bardziej kompetentnie reagować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
  3. Kurs samoobrony prowadzony przez trenera, który zapewni właściwe pomoce dydaktyczne. 40 uczniów zdobędzie umiejętności przyczyniające się do poprawy sprawności fizycznej opartej na technikach: judo, karate, kickboxingu, jujitsu, krav magi.
  4. Szkolenie narciarskie skierowane do 40 uczniów, odbędzie się w Laskowej, prowadzone przez instruktorów jazdy na nartach. Szkolenie przyczyni się do poznania przez uczniów zasad bezpiecznego poruszania się na stoku, użytkowania sprzętu oraz opanowania technik jazdy na nartach.
  5. Kurs ratownika młodszego dla 10 uczniów (5K,5M),prowadzony przez jednostkę organizacyjną WOPR, odbywać się będzie w Kazimierskim Ośrodku Sportowym na krytej pływalni. Produktem kursu będzie uzyskanie przez co najmniej 6 uczniów tytułu młodszego ratownika, uprawniającego do pracy na kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych pod nadzorem ratownika starszego stopniem.
  6. Obóz szkoleniowy zorganizowany w Tresnej /Żywca. W trakcie 5-dniowego obozu 40 uczniów odbędzie zajęcia z instruktorami survivalu, obejmujące m.in. marsze na orientację, marsz na azymut, elementy wspinaczki skałkowej, paraalpinistykę. Poprzez uczestnictwo w obozie uczniowie poznają nowe dyscypliny sportowe, podniosą swoją kondycję fizyczną. Zdobyte umiejętności zwiększą szansę uczniów na zdanie egzaminów sprawnościowych.
  7. Spotkanie podsumowujące projekt- będą w nim uczestniczyć uczniowie zaangażowani w projekcie, rodzice, uczniowie klas młodszych oraz prowadzący szkolenia. Celem spotkania będzie prezentacja zdobytych umiejętności, pokaz technik samoobrony, a także wręczenie certyfikatów.

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na grupę docelową – 40 uczniów (21K,19M) podniesie poziom wykształcenia i zdobędzie umiejętności zawodowe przydatne poza rolnictwem.