Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody ZSZ w Odonowie nie jest w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

„Kwalifikacje +staż = nowe możliwości”

 

Projekt „Kwalifikacje +staż = nowe możliwości” realizowany dla uczniów Technikum im. Władysława Grabskiego w Odonowie przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach w okresie: 1 X 2018 - 31 VIII 2020 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie świętokrzyskim:

  • Technikum nr 2 w ZSE w Skarżysku - Kamiennej
  • Technikum im. W Grabskiego w ZSZ w Odonowie
  • Technikum nr 2 w ZSP Nr 3 we Włoszczowie

służące podniesieniu zdolności 172 uczniów/nnic (w tym 59 K) z w/w szkół do przyszłego zatrudnienia oraz podniesienie kompetencji zawodowych 13 nauczycieli. 
Projektem zostanie objętych 47 uczniów i 3 nauczycieli Technikum im. Władysława Grabskiego w Odonowie

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

1. Płatne staże zawodowe dla wszystkich uczniów uczestniczących w projekcie.
2. Dodatkowe szkolenia dla wszystkich uczestników, prowadzące do rozwijania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, realizowane w ramach rozwoju współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
3. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla rynku pracy dla wszystkich uczniów w projekcie.
4. Doposażenie pracowni zawodu w nowoczesne narzędzia dydaktyczne, poprawiające jakość kształcenia praktycznego (laptopy z systemem operacyjnym, drukarka 3D, oprogramowanie do tworzenia grafiki, oprogramowanie do projektowania przestrzennego, przemysłowego i mechanicznego, symulacji, współpracy i obróbki w ramach zintegrowanego zestawu narzędzi od koncepcji do produkcji, Oprogramowanie biurowe Office

Kwota dofinansowania: 1 780 741,40zł
Wkład własny: 93 805,00 zł