Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody ZSZ w Odonowie nie jest w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


 

 

plakat20

 

Nowa oferta edukacyjna

Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie

na rok szkolny 2020/2021

 

Technikum im. Władysława Grabskiego w ZSZ w Odonowie prowadzi nabór kandydatów absolwentów szkół podstawowych w następujących zawodach:

 

 

Liceum Ogólnokształcące w Odonowie w ZSZ w Odonowie prowadzi nabór kandydatów – absolwentów szkół podstawowych do:

 

 

ulotka201

ulotka202

Szkoła Policealna w ZSZ w Odonowie z zaoczną formą kształcenia prowadzi nabór kandydatów posiadających wykształcenie średnie w zawodzie technik administracji.

 

Dzięki realizacji swoich pasji i zainteresowań w szkołach ZSZ w Odonowie uczniowie mają szansę na uzyskanie wykształcenia średniego, uzyskanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz certyfikatów potwierdzających dodatkowe umiejętności zawodowe.

Ogłoszenie

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

doTechnikum im. Wł. Grabskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie 

Na podstawie § 11b ust.1  Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.) ogłasza się wyniki postępowania rekrutacyjnego doTechnikum im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie.

Kandydaci, którzy złożyli kopie dokumentów proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Informujemy, że badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy dla kandydatów odbędą się w dniu 26 sierpnia 2020 r.w ZSZ w Odonowie.

O szczegółowym harmonogramie badań poinformujemy w późniejszym terminie.

Prosimy o przybycie na badania z rodzicem oraz z wypełnionymi i podpisanymi oświadczeniami załączonymi w zakładce rekrutacja: oświadczeniem osoby badanej i kartą badania profilaktycznego.

 

Komisja Rekrutacyjna

ZSZ w Odonowie

Lista kandydatów zakwalifikowanych do technikum im. Wł. Grabskiego w ZSZ w Odonowie

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do Technikum im. Wł. Grabskiego w ZSZ w Odonowie

Świadectwa dojrzałości dla absolwentów

  Technikum im. Władysława Grabskiego

w ZSZ w Odonowie

Pracowitość, solidność, wytrwałość i pozytywne nastawienie młodych ludzi – absolwentów Technikum im. Władysława Grabskiego w Odonowie uwieńczone zostały sukcesem – świadectwem dojrzałości.

Na tegorocznym rozdaniu świadectw dojrzałości nic nie było takie jak nakazuje tradycja Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie. Dyrekcja i wychowawcy gratulowali sukcesów swoim wychowankom indywidualnie, życząc im rozwoju kariery zawodowej i dobrych wspomnień o swojej macierzystej szkole.

Wielu absolwentów nadal pozostanie związanych ze swoją szkołą poprzez swoje młodsze rodzeństwo, które kształci się w odonowskiej szkole znanej z rodzinnych tradycji i wyjątkowej atmosfery.

Absolwenci Technikum im. Wł. Grabskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie, wykształceni w zawodach technik informatyk, technik logistyk i technik hotelarstwa w większości deklarują, że kontynuować będą naukę na studiach wyższych w swoich kierunkach.

Dyrekcja gratuluje uzyskanych świadectw dojrzałości oraz dziękuje za serce oddane szkole zarówno tegorocznym absolwentom jak i kadrze pedagogicznej, która pomimo niesprzyjających okoliczności związanych z pandemią przyczyniła się do pozytywnych wyników egzaminów maturalnych.


                                                                                      Jolanta Mizio - dyrektor ZSZ w Odonowie

                                                                                      Wioleta Żabicka - wicedyrektor ZSZ w Odonowie

zdmat

#GaszynChallengeTosia

 

Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie został nominowany przez LO w Kazimierzy Wielkiej do wzięcia udziału w szlachetnej akcji #GaszynChallengeTosia.

Z przyjemnością podjęliśmy wyzwanie. Zadanie zostało wykonane.

Nominujemy:

- Piekarnię "Dr.Żurek" w Odonowie

  • - Przychodnię weterynaryjną „Boma” w Odonowie

    - WKU w Busku-Zdroju

Zasady:

- osoby nominowane muszą wykonać 10 przysiadów ( kobiety) lub 10 pompek (mężczyźni)

- jeżeli zadanie zostanie wykonane, osoby wpłacają minimum 5 zł na konto Tosi

- jeżeli zadanie nie zostanie wykonane 10 zł

Macie 48h na wykonanie zadania.

Link do zbiórki: https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengezosia